Tags: xưởng may quần áo thể thao

Xưởng May Quần Áo Nike

Xưởng May Quần Áo Nike

Công ty được thành lập vào ngày 25 tháng 1 năm 1964 với tên Blue Ribbon Sports nhờ bàn tay Bill Bowermanvà Phil Knight, và chính thức có tên Nike, Inc. vào năm 1971. Nike quảng bá sản phẩm dưới nhãn hiệu này cũng như các nhãn hiệu Nike Golf, Nike Pro, Nike Air Max, Nike+, […]